De effectiviteit van de medeplichtigheidshandelingen bij internationale misdrijven: de zaken Van Anraat en Kouwenhoven

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Bij medeplichtigheid is naar Nederlands recht vereist dat de verleende bijstand enig effect op het gronddelict heeft gehad. Deze bijdrage onderzoekt of bij internationale misdrijven, die zich kenmerken door grootschaligheid en bijzondere ernst, of dit effectiviteitsvereiste een andere, meer gevaarzettende, invulling zou moeten krijgen. De zaken Van Anraat en Kouwenhoven, waarin het ging om medeplichtigheid door het leveren van (grondstoffen voor) wapens in langdurige en complexe conflicten, bieden voldoende aanknopingspunten voor zo’n invulling. De bijdrage geeft een kader op grond waarvan de rechter een subjectievere invulling van het effectiviteitsvereiste bij internationale msidrijven zou kunnen rechtvaardigen.
Original languageDutch
Number of pages25
JournalNederlands Tijdschrift voor Strafrecht
Volume3
Publication statusPublished - Nov 2021

Cite this