De impact van de Wwft op het handelsrecht: Een analyse van beginselen en verbeterpunten

Translated title of the contribution: The impact of the Wwft on commercial law: An analysis of principles and points for improvement

M.D.H. Nelemans

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Het handelsrecht heeft een eigen karakter, zoals reeds door Van Huizen beschreven in zijn oratie uit 1990. De beginselen van het handelsrecht zijn het bevorderen van rechtszekerheid, vertrouwensbescherming en een efficiënt en effectief handelsverkeer. De doelstellingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) zijn van andere aard, namelijk de bescherming van de integriteit van het financiële stelsel en het weren van niet-integere (rechts)personen en geldstromen en vermogensbestanddelen die verband kunnen houden met witwassen.Het handelsrecht is gericht op het vergroten van vertrouwensbescherming, terwijl de Wwft gebaseerd lijkt op een vorm van ‘ingeblikt’ wantrouwen. Deze ogenschijnlijke tegenstelling noopt tot nadere analyse en duiding. Het compliancesysteem is zo ingericht dat handelsondernemingen, onder bepaalde voorwaarden, binnen de reikwijdte van de Wwft kunnen vallen. Daarmee gaan uitgebreide ‘ken-uw-klant’-, monitoring-, en meldplichten voor ze gelden, waarop de bedrijfsvoering en administratieve processen niet zijn ingericht. Dit zal met name knelpunten opleveren voor het mkb, vanwege het ontbreken van een compliance afdeling, of de mogelijkheid tot uitbesteding van compliance. In deze bijdrage worden tevens kanttekeningen geplaatst bij de doelmatigheid en effectiviteit van het huidige Wwft-systeem en worden argumenten aangedragen voor een aanscherping en afbakening van de in Nederland geldende private anti-witwasverplichtingen.
Translated title of the contributionThe impact of the Wwft on commercial law: An analysis of principles and points for improvement
Original languageDutch
Article number1
Pages (from-to)177-186
Number of pages10
JournalNederlands Tijdschrift voor Handelsrecht
Volume2022
Issue number5
Publication statusPublished - 24 Oct 2022

Keywords

  • Wwft
  • handelsrecht
  • vertrouwensbescherming
  • handelsverkeer
  • meldplicht
  • doelmatigheid
  • witwasbestrijding

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The impact of the Wwft on commercial law: An analysis of principles and points for improvement'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this