De kennis van startende leraren over effectieve studeerstrategieën

T Surma*, G. Camp, R.H.M. de Groot, P.A. Kirschner

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to conferencePaperAcademic

573 Downloads (Pure)

Abstract

Om leerlingen effectief te leren leren, is het belangrijk dat leraren weten wat effectieve leerstrategieën zijn. Dit survey-onderzoek brengt in kaart of beginnende leraren zich bewust zijn van de effectiviteit van verschillende strategieën, aangezien leraren een belangrijke bron zijn van studeeradvies voor hun leerlingen. Deelnemers beantwoordden eerst twee open vragen en moesten daarna zeven keer uit twee studiescenario’s de meest effectieve kiezen. Tot slot beoordeelden ze 26 leerstrategieën op hun effectiviteit. De resultaten geven gemengd bewijs: verschillende strategieën werden terecht effectiever ingeschat in vergelijking met minder effectieve (bv. gespreid leren versus stampen), sommige werden ten onrechte als effectiever beoordeeld (bv. mindmaps versus zelftesten). Bovendien raden leraren niet spontaan de meest effectieve studeerstrategieën aan.Mogelijke implicaties voor lerarenopleidingen/professionaliseringstrajecten worden besproken.
Original languageDutch
Pages215-218
Number of pages4
Publication statusPublished - Jun 2019
EventORD 2019 - Heerlen, Netherlands
Duration: 26 Jun 201928 Jun 2019
https://ord2019.nl/

Conference

ConferenceORD 2019
CountryNetherlands
CityHeerlen
Period26/06/1928/06/19
Internet address

Cite this