De kracht van empowerend leiderschap voor proactiviteit bij thuiswerken: De rol van zelf-effectiviteit, rolambiguïteit en professionele isolatie

Translated title of the contribution: The power of empowering leadership for proactivity when working from home: The role of self-efficacy, role ambiguity and professional isolation

Pascale Peters*, Rob Blomme, Martine Coun, Yvette Abbing-Fokkert, Maikel Nijmeijer

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Deze studie beoogt meer inzicht te geven in de relatie tussen empowerend leiderschap en proactief werkgedrag. Op basis van de empowerment- en telewerkliteratuur werd gehypothetiseerd dat empowerend leiderschap enerzijds mogelijkheden voor thuiswerkers schept, waarbij dezen meer zelf-effectiviteit ervaren en meer proactief werkgedrag vertonen. Anderzijds kan het een belastend proces in gang zetten, waarbij werknemers meer rolambiguïteit ervaren en minder proactief werkgedrag vertonen. Daarnaast werd verwacht dat professionele isolatie de verwachte positieve indirecte relatie tussen empowerend leiderschap en proactief werkgedrag via zelf-effectiviteit verzwakt en de verwachte negatieve indirecte relatie tussen empowerend leiderschap en proactief werkgedrag via rolambiguïteit versterkt. Op basis van data, verzameld onder 345 thuiswerkende werknemers tijdens de COVID-19-pandemie, bleek dat empowerend leiderschap een positieve indirecte relatie had met proactief werkgedrag via zelf-effectiviteit, en dat professionele isolatie deze relatie verzwakte. De indirecte relatie tussen empowerend leiderschap en proactief werkgedrag via rolambiguïteit was niet significant en werd niet gemodereerd door professionele isolatie. Er werd wel een onverwachte negatieve relatie gevonden tussen empowerend leiderschap en rolambiguïteit. Deze bevindingen dragen bij aan het debat rondom leiderschap in thuiswerkcontexten en hebben implicaties voor vervolgonderzoek en de managementpraktijk.
Translated title of the contributionThe power of empowering leadership for proactivity when working from home: The role of self-efficacy, role ambiguity and professional isolation
Original languageDutch
Pages (from-to)308-334
Number of pages27
JournalGedrag & Organisatie
Volume36
Issue number4
DOIs
Publication statusPublished - 1 Nov 2023

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The power of empowering leadership for proactivity when working from home: The role of self-efficacy, role ambiguity and professional isolation'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this