De legitimiteit van humanitaire interventies: Preadvies Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht, vergadering van 18 juni 2004

Translated title of the contribution: The legitimacy of humanitarian interventions

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

22 Downloads (Pure)

Search results