De positie van de Nederlandse taal in het hoger onderwijs: reflectie vanuit het EU-recht

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Het gebruik van de Engelse taal in het hoger onderwijs neemt almaar toe. Vaak wordt er aangehaald dat internationalisering en verengelsing van het hoger onderwijs nadelige gevolgen kunnen hebben voor de toegankelijkheid, kwaliteit en bekostiging van dit onderwijs. Tegen deze achtergrond werd in Nederland recentelijk het wetsvoorstel ‘Internationalisering in Balans’ uitgevaardigd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in navolging van een eerder wetsvoorstel ‘Taal en Toegankelijkheid’ dat in 2019 werd aangenomen door de Tweede Kamer der Staten-Generaal, beide ter wijziging van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. In dit artikel wordt besproken of en in welke mate deze wetsvoorstellen, wanneer zij grenzen stellen aan het gebruik van de Engelse taal in het hoger onderwijs, in overeenstemming zijn met het Europese recht dat beperkingen op het vrij verkeer in de Europese Unie in principe verbiedt.
Original languageDutch
Pages (from-to)141-154
Number of pages14
JournalTijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid
Volume2023-2024
Issue number3
Publication statusPublished - 2024

Cite this