De privaatrechtelijke procesbevoegdheid van het Koninkrijk

L.C.J. Apeldoorn

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In deze bijdrage wordt onderzocht onder welke omstandigheden het Koninkrijk der Nederlanden privaatrechtelijke procesbevoegdheid toekomt. Het Koninkrijk bezit zeer waarschijnlijk geen rechtspersoonlijkheid en kan daarom niet bij de burgerlijke rechter worden ontvangen op grond van de hoofdregel die bepaalt dat procesbevoegdheid in beginsel is voorbehouden aan natuurlijke personen en rechtspersonen. Omdat er ook geen wettelijke bepaling is die procesbevoegdheid van het Koninkrijk verankert, kan het onder omstandigheden mogelijk zijn dat procesbevoegdheid moet worden aanvaard op grond van een buitenwettelijke uitzondering op de hoofdregel, namelijk in die gevallen waarin een ander oordeel zou leiden tot een onaanvaardbaar gebrek aan effectieve rechtsbescherming.
Original languageDutch
Number of pages12
JournalNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Volume2021
Issue number3
Publication statusPublished - 14 Jun 2021

Cite this