De relatie tussen huiselijk geweld en betrokkenheid bij 1% motorclubs: (Ex-)partners van leden van 1% motorclubs in de (vrouwen)opvang

Nanne Vosters, J.H.L.J. Janssen

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

115 Downloads (Pure)

Abstract

Er is relatief weinig bekend over de (ex-)partners van leden van 1%motorclubs. Hulpverleners in opvanginstellingen komen deze partners (hoofdzakelijk vrouwen) en kinderen met enige regelmaat tegen na geweld in de private sfeer. In dit verkennende onderzoek is gekeken naar wat er bekend is over huiselijk geweld bij mensen met een (ex-)partner bij een 1%motorclub en welke consequenties voor hulpverlening en beveiliging de betrokkenheid van een motorclub heeft bij de aanpak van dit geweld. Op basis van dertien semigestructureerde interviews met hoofdzakelijk professionals in opvanginstellingen, externe professionals en (ex-)partners van 1%motorclubleden komt geen eenduidig beeld naar voren van de relatie tussen huiselijk geweld en het lidmaatschap van een motorclub. Deze verkenning laat wel zien dat veiligheid een belangrijke prioriteit heeft bij de zorg voor deze groep en dat het lastig is om een reële inschatting te maken van een eventuele dreiging vanuit de club. Verder onderzoek naar huiselijk geweld in milieus die in verband worden gebracht met zware criminaliteit en de samenwerking tussen het justitiële kader en hulpverlening zal een adequate veiligheidszorg ten goede komen.
Original languageDutch
Number of pages19
JournalTijdschrift voor Veiligheid
Volume19
Issue number4
DOIs
Publication statusPublished - Aug 2020

Cite this