De samenhang tussen religieuze coping­stijlen en psychische klachten in een christelijke bevolkingsgroep

Translated title of the contribution: The association between religious coping styles and psychopathological symptomatology within a Christian population

A L Oudijn-van Engelen*, N Jacobs, J Lataster, J C van Nieuw Amerongen-Meeuse, H J Seesink, H Schaap-Jonker

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Achtergrond Religieuze copingstijlen laten zien hoe mensen omgaan met stressvolle gebeurtenissen vanuit hun religieuze achtergrond en geloofsrelatie met God. 
Doel Inzicht krijgen in hoe het religieuze copingproces samenhangt met de mentale gezondheid en toetsen of het gebruik van de copingstijlen verschilt voor christenen die wel/niet ggz-cliënt zijn.
Methode De onderzoeksgroep bestond uit 655 Nederlandse personen met een christelijke levensbeschouwing. De leeftijd varieerde van 18 tot 79 jaar (M: 42,6; SD: 14,2), 60,9% was vrouw en 49,5% had minimaal een hbo-opleiding. Intra- en extramurale ggz-cliënten waren betrokken. Het betrof een crosssectionele online-enquête, gecombineerd met een bestaand cliëntendatabestand. 
Resultaten Een meer samenwerkende copingstijl ging gepaard met minder psychische klachten. Hoe meer de (passief-)afwachtende en zelfbesturende copingstijl werd gebruikt, hoe meer psychische klachten. Christelijke ggz-cliënten maakten significant minder gebruik van de samenwerkende en afwachtende religieuze copingstijl dan christelijke niet-ggz-cliënten. 
Conclusie De samenwerkende religieuze copingstijl hangt samen met een betere mentale gezondheid. Ggz-cliënten hanteren deze stijl minder dan niet-ggz-cliënten. Bewustwording van religieuze copingstijlen bij en passende ondersteuning door ggz-professionals zijn geïndiceerd.
Translated title of the contributionThe association between religious coping styles and psychopathological symptomatology within a Christian population
Original languageDutch
Pages (from-to)80-86
Number of pages7
JournalTijdschrift voor Psychiatrie
Volume64
Issue number2
Publication statusPublished - Feb 2022

Keywords

  • Coping
  • Cross-sectional
  • Psychopathology
  • Religion
  • Survey

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The association between religious coping styles and psychopathological symptomatology within a Christian population'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this