De stikstofproblematiek en de eisen van artikel 6, derde lid Hrl: de bouwvrijstelling en de afkap nader beschouwd

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in twee afzonderlijke uitspraken beoordeeld in hoeverre de bouwvrijstelling en de toepassing van rekenafstand van 25 kilometer voor de berekening van stikstofdepositie voldeden aan de eisen van artikel 6, derde lid, Hrl. Deze uitspraken verschaffen inzicht over de (on)mogelijkheden om een natuurtoets voor plannen en projecten uit te sluiten en/of de uitvoering generiek in te vullen en zijn daarom relevant voor de rechtspraktijk.
Original languageDutch
Article number55
JournalDe Gemeentestem
Volume2023
Issue number7560
Publication statusPublished - 2023

Cite this