De strafrechtadvocaat als hoeder van de rechtsstaat

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In dit artikel wordt de rol en positie van de strafrechtadvocaat geanalyseerd aan de hand van de verschillende rollen die een strafrechtadvocaat vervult in zijn praktijkuitoefening. Het gaat dan om zijn/haar rol als rechtsbijstandverlener, strategisch adviseur, vertrouwenspersoon en woordvoerder. In het artikel werk ik de wettelijke en gedragsrechtelijke kaders die bepalend zijn voor de nadere invulling van deze rollen uit. Ik concludeer in dit artikel dat de strafrechtadvocaat verschillende privileges nodig heeft om die rollen effectief te kunnen uitoefenen, maar dat met die privileges ook bepaalde verantwoordelijkheden komen waar de advocaat zich goed bewust van moet zijn. Tegelijkertijd benadruk ik het belang van terughoudendheid als het gaat om het inperken van de vrijheden en privileges van strafrechtadvocaten.
Original languageDutch
Article number26
Pages (from-to)211-223
Number of pages13
JournalTijdschrift Tuchtrecht
Volume6
Issue number3
Publication statusPublished - 14 Jul 2022

Cite this