De toekomst van godslastering

Translated title of the contribution: The Future of Blasphemy

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

Per 1 maart 2014 is het verbod op godslastering in Nederland komen te vervallen. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van het daartoe strekkende wetsvoorstel is echter de motie Schrijver c.s. aangenomen die de regering verzoekt de artikelen 137 Sr e.v. zodanig aan te passen dat gelovigen tegen een ‘als ernstig ervaren belediging’ worden beschermd. Uitvoering van deze motie brengt mee dat opnieuw een onwenselijke status aparte zou worden toegekend aan religie waarmee de neutraliteit van de staat in het geding komt. Terwijl het onmogelijk is om de betekenis van ‘religie’ zodanig af te bakenen dat duidelijk zou worden waarom godsdienstige opvattingen of datgene waarnaar ze verwijzen niet zouden mogen worden bespot en andersoortige opvattingen wel. In diverse Europese staten is godslastering nog strafbaar en de lidstaten van de Organization of Islamic Cooperation blijven zich inzetten voor een internationale strafbaarstelling van godslastering. Laat Nederland een voorbeeld stellen door het onwenselijke godslasteringsverbod definitief te verwijderen uit het Nederlandse strafrecht.
Translated title of the contributionThe Future of Blasphemy
Original languageDutch
Pages (from-to)2110-2116
Number of pages7
JournalNederlands Juristenblad
Issue number30
Publication statusPublished - 13 Sept 2014
Externally publishedYes

Keywords

  • Godslastering
  • Secularisme

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The Future of Blasphemy'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this