Designing a responsive curriculum for teacher education in higher vocational education: analysis and exploration

Translated title of the contribution: Het ontwerpen van een responsief curriculum voor lerarenopleidingen in het hoger beroepsonderwijs: analyse en exploratie

Rieke van Bemmel*, Ilya Zitter, Elly de Bruijn

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to conferencePosterAcademic

24 Downloads (Pure)

Abstract

De snelle ontwikkelingen in samenleving en beroepspraktijk vragen om beroepsopleidingen met wendbare curricula. In onderzoeksliteratuur wordt deze wendbaarheid ‘responsief’ genoemd (Onstenk & Westerhuis, 2017). Enerzijds wordt responsiviteit getypeerd als het aansluiten van beroepsopleidingen bij de actualiteit en dynamiek van de beroepsuitoefening en anderzijds als het vermogen van opleidingen om in te spelen op de behoeften van studenten (De Bruijn, 2006; Onstenk & Westerhuis, 2017; Turkenburg & Vogels, 2017). In het hoger beroepsonderwijs (hbo) is dit thema actueel (Vreuls, Van der Klink, Boshuizen, & Nieuwenhuis, 2019). In dit promotieonderzoek wordt het concept ‘responsief curriculum’ in de context van lerarenopleidingen onderzocht en verder ontwikkeld. Wij beschouwen een curriculum als responsief wanneer het kan meebewegen met veranderingen in de beroepspraktijk en inspeelt op de behoeften van studenten. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:
Hoe kan een responsief curriculum voor lerarenopleidingen worden vormgegeven?

De gehanteerde onderzoeksbenadering is  ontwerpgericht, bestaande uit ontwerpstudies en interviewstudies. We maken gebruik van het generieke ontwerpgerichte onderzoeksmodel uit de onderwijswetenschappen (McKenney & Reeves, 2012), zoals weergegeven in figuur 1.

 

Figuur 1. Generiek model Design Based Research in Education (McKenney & Reeves, 2012)

Voor ontwerpstap  1 (analysis/exploration) is de volgende deelvraag geformuleerd: Wat is de betekenis van responsiviteit voor het curriculum van de lerarenopleiding? In de eerste interviewstudie verkennen we dit vanuit het perspectief van studenten en begeleiders (zie Tabel 1).

Tabel 1

Overzicht van actoren

 

Algemeen voortgezet onderwijs

Voorbereidend- en middelbaar beroepsonderwijs

Primair onderwijs

totaal

Studenten

 

 

 

 

Initieel

x

x

x

3

Post-initieel met ervaring

x

x

x

3

Post-initieel zonder ervaring

x

x

x

3

Begeleiders van de opleiding

x

x

x

3

Begeleiders op de werkplek

x

x

x

3

Totaal

5

5

5

15

 

De verzamelde interviewdata wordt geanalyseerd met sensitizing concepts (Bowen, 2006) en template analysis (King, 2004) waarin de kernconcepten ‘responsief’ en ‘curriculum’ centraal staan.

Literatuur

Bowen, G. A. (2006). Grounded Theory and Sensitizing Concepts. International Journal of Qualitative Methods, 5(3), 12–23. doi: 10.1177/160940690600500304

De Bruijn, E. (2006). Adaptief beroepsonderwijs. Oratie Universiteit Utrecht.

King, N. (2004). Using Templates in the Thematic Analysis of Text. In C. Cassell & G. Symon (Eds.), Essential Guide to Qualitatve Methods in Organizational Research. London.

McKenney, S., & Reeves, T. C. (2012). Conducting educational design research. London: Routledge.

Onstenk, J., & Westerhuis, A. (2017). Responsieve onderwijsinstellingen in het mbo: de dubbele uitdaging van de arbeidsmarkt en de studentenstromen. Naar Een Lerend Bestel in Het Mbo: Over Enkele Institutionele Voorwaarden van Onderwijskwaliteit. Den Haag: NRO.

Turkenburg, M., & Vogels, R. (2017). Beroep op het mbo. Betrokkenen over de responsiviteit van het middelbaar beroepsonderwijs. Den Haag.

Vreuls, J., Van der Klink, M., Boshuizen, E., & Nieuwenhuis, L. F. M. (2019). Responsieve curriculum ontwikkeling door teams in het hoger beroepsonderwijs. In Paper presented at the Education Research Days, Heerlen, The Netherlands. (pp. 364–365). Retrieved from https://ord2019.nl/

 


Translated title of the contributionHet ontwerpen van een responsief curriculum voor lerarenopleidingen in het hoger beroepsonderwijs: analyse en exploratie
Original languageDutch
Publication statusPublished - 13 Jun 2020
EventJaarlijkse OU promovendidag - Open Universiteit, Heerlen, Netherlands
Duration: 13 Jun 202013 Jun 2020

Other

OtherJaarlijkse OU promovendidag
Country/TerritoryNetherlands
CityHeerlen
Period13/06/2013/06/20

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Het ontwerpen van een responsief curriculum voor lerarenopleidingen in het hoger beroepsonderwijs: analyse en exploratie'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this