Diversity and social acceptance

Research output: Book/ReportInaugural speechAcademic

123 Downloads (Pure)

Abstract

Abstract inaugural address Petru L. Curșeu

Modern societies and organizations in Western Europe became more diversified than ever. Diversity is the social differentiation present in a social system and is considered an organizational asset that is expected to bring innovative benefits, support organizational growth, facilitate the diversification of the client base, ultimately making organizations more effective. Diversity is also vilified as a constant source of social conflict, misunderstandings, unrest and disharmony that ultimately hamper organizational effectiveness. In this inaugural address I will offer a systemic overview on what social diversity is, how does it work in organizational contexts and which contingencies help organizations reap the benefits of diversity. In particular, I will focus on research results showing that social acceptance is a group and organizational climate in which the promises of diversity can be realized. This talk will also include some remarks on how diversity and social acceptance, embodied in multidisciplinary research programs can serve in dealing with some of the grand societal challenges.

Samenvatting oratie Petru L. Curșeu

Moderne West-Europese samenlevingen en organisaties zijn gediversifieerder dan ooit. Diversiteit is de sociale differentiatie die aanwezig is in een sociaal systeem. Diversiteit wordt gezien als een organisatorische meerwaarde en wordt verwacht innovatieve voordelen op te leveren, organisatiegroei te ondersteunen, de diversificatie van het klantenbestand te vergemakkelijken en organisaties uiteindelijk effectiever te maken. Diversiteit wordt er ook van beticht een constante bron te zijn van sociale conflicten, misverstanden, onrust en disharmonie, die uiteindelijk de effectiviteit van de organisatie belemmeren. In deze inaugurele rede zal ik een systemisch overzicht bieden van wat sociale diversiteit is, hoe het werkt in organisatorische contexten en welke omstandigheden organisaties helpen de vruchten van diversiteit te plukken. In het bijzonder zal ik me richten op onderzoeksresultaten die aantonen dat sociale acceptatie gaat over een groeps- en organisatieklimaat waarin de beloften van diversiteit kunnen worden gerealiseerd. Deze lezing zal ook enkele opmerkingen bevatten over hoe multidisciplinair onderzoek naar diversiteit en sociale acceptatie bij kan dragen aan het adresseren van grote maatschappelijke uitdagingen.
Original languageEnglish
Place of PublicationHeerlen
PublisherGlobal Academic Press
Number of pages35
ISBN (Electronic)978-94-6469-155-9
Publication statusPublished - 25 Nov 2022

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Diversity and social acceptance'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this