Doeltreffendheid van zorgverleners in het omgaan met agressief gedrag van ouderen in relatie tot burnout

Will Evers, André Brouwers, Welko Tomic*

*Corresponding author for this work

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  42 Downloads (Pure)

  Abstract

  In dit artikel wordt een onderzoek beschreven naar de mediërende functie van de eigen doeltreffendheid (i.e. self-efficacy) tussen de drie dimensies van burnout en het kunnen omgaan met agressief gedrag van ouderen bij een steekproef onder 551 zorgverleners in verzorgings- en verpleeghuizen. Uit de resultaten van de hiërarchische regressieanalyses blijkt dat lichamelijke en psychische agressie en het aantal uren dat men per week werkt, gerelateerd zijn aan emotionele uitputting. Psychische agressie is gerelateerd aan depersonalisatie. Het aantal uren dat men per week werkt en de eigen doeltreffendheid vertonen een positieve relatie met persoonlijke bekwaamheid. Sekse noch leeftijd zijn gerelateerd aan één van de burnoutaspecten. Implicaties voor verder onderzoek en suggesties voor werk en opleiding in de ouderenzorg worden besproken.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)100-108
  Number of pages9
  JournalVerpleegkunde : Nederlands-Vlaams wetenschappelijk tijdschrift voor verpleegkundigen
  Volume17
  Issue number2
  Publication statusPublished - 2002

  Keywords

  • self-efficacy, agressief gedrag, ouderen, burnout

  Cite this