Door het besluit tot eenzijdigheid ... Biografische schets van Johannes Linschoten (1925-1964)

R. Van Hezewijk, H. Stam

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

  Abstract

  In 1992 hield de redactie van De Psycholoog – het tijdschrift voorde Nederlandse professionals in de psychologie – een enquêteonder haar lezers. De vraag was welk boek voor de psychologiein Nederland het belangrijkst was geweest. Idolen van depsycholoog van Johannes Linschoten2 (roepnaam Hans) werdnummer één. Nu, meer dan twintig jaar later, zou de uitslagmogelijk anders uitvallen. Maar hoe dan ook blijft die opvallend.Linschoten was pas 38 jaar toen hij stierf, net voor Idolenverscheen. Voordien had hij meer boeken en artikelen in wetenschappelijketijdschriften gepubliceerd, maar die werden inhet algemeen gezien als fenomenologisch georiënteerd. Hij hadook een indrukwekkend proefschrift met talloze experimentengerealiseerd, verschenen in het Duits,3 en een boek over WilliamJames.4 Een opmerkelijke carrière, temeer omdat hij pasop zijn twintigste uit Indonesië was teruggekeerd na vier jarenin een Japans kamp te hebben gezeten, vrijwel verstoken van‘normaal’ onderwijs op een middelbare school. Een opmerkelijkeen snelle carrière. Wat is er in leven en werk zo bijzonderdat psychologen hem de eerste plaats gaven in de enquête vanDe Psycholoog?In dit hoofdstuk beschrijven wij het korte leven en omvangrijkeen gevarieerde werk van Johannes Linschoten.
  Original languageDutch
  Title of host publicationVan fenomenologie naar empirisch-analytische psychologie
  EditorsF.J.J. Buytendijk, J. Linschoten, B.J. Kouwer, A.D. de Groot
  Place of PublicationAmsterdam
  PublisherPrometheus
  Pages103-180
  Number of pages78
  Edition1
  ISBN (Electronic)9789035140455
  ISBN (Print)9789035140448
  Publication statusPublished - May 2014

  Publication series

  SeriesPioniers van de Nederlandse gedragswetenschappen

  Keywords

  • Johannes (Hans) Linschoten
  • geschiedenis van de psychologie

  Cite this