Draaiboek Veldtoetsing en Proeftoetsing

Leo Wagemans, Ine Verstappen

  Research output: Book/ReportCommissioned reportProfessional

  33 Downloads (Pure)

  Abstract

  In het draaiboek worden de procedures en afspraken beschreven die gehanteerd worden bij de uitvoering van veldtoetsing en proeftoetsing bij de Open Universiteit. Het draaiboek geeft (in grote lijnen) een beschrijving van de wijze waarop een veldtoetsing en een proeftoetsing wordt uitgevoerd. Het draaiboek is bestemd voor alle personen en geledingen die betrokken zijn bij de veld- en/of proeftoetsing. In de inleiding wordt aangegeven welke plaats veldtoetsing en proeftoetsing innemen als onderdeel van de kwaliteitszorg bij de Open Universiteit bij de ontwikkeling en revisie van OU-cursussen. Vervolgens wordt voor veldtoetsing en proeftoetsing separaat beschreven wat de doelstelling van beide vormen van formatieve evaluatie is, hoe de veldtoetsing en proeftoetsing wordt uitgevoerd en er wordt nader ingegaan op het belang van deze vormen van evaluatie. Veldtoetsing en proeftoetsing kennen vele activiteiten die verschillende personen en afdelingen in opeenvolgende fasen, al dan niet gezamenlijk, uitvoeren. Welke afdelingen en functionarissen daarbij betrokken zijn, passeert daarbij de revue. Alvorens de verschillende fasen en activiteiten in detail uit te werken, wordt in een tijdschema kort ingegaan op de fasen van voorbereiding, uitvoering en verslaglegging. De kern van het draaiboek bestaat uit een beschrijving van de werkzaamheden en activiteiten die in een chronologische volgorde worden uitgevoerd. Per onderdeel wordt (in aparte hoofdstukken voor veldtoetsing en proeftoetsing) aangegeven wat er moet gebeuren en wie voor welke activiteiten op welke momenten verantwoordelijk is.
  Original languageDutch
  Place of PublicationHeerlen
  PublisherOpen Universiteit (IPO)
  Number of pages100
  Publication statusPublished - 19 Dec 2013

  Keywords

  • proeftoetsing
  • veldtoetsing
  • kwaliteitszorg
  • formatieve evaluatie

  Cite this