Edubox 2.0/2.1

Harrie Martens, Hubert Vogten, Bart Van Geffen, Marc Verhooren

  Research output: Working paper / PreprintWorking paperAcademic

  21 Downloads (Pure)

  Abstract

  Het onderstaand schema toont die componenten van Edubox 2.1 waarmee gebruikers van het systeem te maken gaan krijgen. Door het beschrijven van de functionaliteit van iedere component wordt getracht om inzicht te verschaffen in de werking van Edubox 2.1. Per component uit onderstaand schema worden de volgende zaken beschreven: * Wat: wat doet de betreffende component * Voorwaarde: randvoorwaarden waaraan voldaan moet zijn om een goede werking van de component te kunnen garanderen * Resultaat: het resultaat na het uitvoeren van een component * Actoren: wie gaan de component gebruiken * Hoe: een gedetailleerde beschrijving van de component vanuit het perspectief van de gebruiker * Wanneer: wanneer wordt deze component opgeleverd (versie 2.0 of versie 2.1) * Procedures: welke procedures moeten nog ontwikkeld worden om de component goed te laten functioneren. Procedures vallen niet zozeer onder de bouw van het systeem, maar eerder onder de implementatie van het systeem voor een bepaalde klant of klanten. * User-interface: een korte beschrijving van de randvoorwaarden omtrent het user-interface. * Beveiliging: korte opmerking omtrent de mate van beveiliging en de wijze van implementatie * Performance: opmerking omtrent performance van de component inclusief concurrency.
  Original languageDutch
  Publication statusPublished - 20 Apr 2001

  Keywords

  • EML-validatie
  • ID-generator
  • IML-generator
  • IML-import
  • legacy-systeem
  • web-portal
  • Edubox 2.0
  • Edubox 2.1
  • Link-tool
  • component
  • functionaliteit
  • gebruiker
  • actoren
  • user-interface

  Cite this