Een elektronische leeromgeving voor Talant

Fred De Vries, Rob Nadolski

  Research output: Book/ReportTechnical reportAcademic

  21 Downloads (Pure)

  Abstract

  Dit rapport beschrijft de analysefase van de Talant-ELO (Elektronische Leeromgeving) die uitmondt in, het bestek van eisen voor de toekomstige Talant-ELO, en het advies ten aanzien van de nog te kiezen cq. te verwerven Talant-ELO. Als werkdefinitie voor een ELO hanteren we in dit rapport de volgende definitie: Een ELO is een elektronisch systeem voor het ontwikkelen en beheren van het onderwijsmateriaal alsmede het elektronisch ondersteunen van het feitelijke onderwijsleerproces. De administratieve ondersteuning van het onderwijsleerproces valt hierbuiten, maar er zullen wel koppelingen tussen ELO en administratieve systemen nodig zijn. Tussen 15 oktober 2009 – 18 maart 2010 is in het project E-learning bij Talant zowel de projectgroep en een werkgroep als representant van toekomstige gebruikers van de Talant-ELO ondersteund door CELSTEC om tot dit bestek van eisen te komen. Aansluitend heeft CELSTEC in overleg met de projectgroep een advies (waaronder een shortlist) voor het kiezen van de Talant-ELO opgesteld.
  Original languageDutch
  Publication statusPublished - 19 May 2010

  Keywords

  • Elektronische Leeromgeving
  • ELO
  • werkplekleren
  • opleidingsvisie
  • intervisie
  • portfolio
  • assessment
  • Open SourceTalant

  Cite this