Een gedragscode voor de verduurzaming van woningen: of toch een ander instrument?

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

De aarde warmt in een hoog tempo op. In het Klimaatakkoord van Parijs zijn afspraken vastgelegd om een verdere stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde te voorkomen. De energietransitie vormt een belangrijk instrument om die afspraken te realiseren. Als uitvloeisel van de energietransitie worden in heel Nederland op grote schaal woningen geïsoleerd. Vanwege de aanwezigheid van beschermde diersoorten kan een ontheffing op basis van de Wet natuurbescherming nodig zijn. Het aanvragen van een dergelijke ontheffing is vanwege de benodigde ecologische onderbouwing en de strikte eisen die voortvloeien uit het Unierecht arbeidsintensief en kostbaar. Dit roept de vraag op of het in plaats daarvan mogelijk is om te werken met een gedragscode of een ander instrument dat voldoet aan de eisen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.
Original languageDutch
Article number51
Pages (from-to)388-395
Number of pages8
JournalMilieu & Recht
Volume2023
Issue number5
Publication statusPublished - Jun 2023

Cite this