Een leven lang vitaal in het onderwijs: Gezond, productief en met plezier (blijven) werken

Translated title of the contribution: A life long working vitally in education: Healthy, productive and with pleasure (remaining) working

Research output: Book/ReportBookProfessional

Abstract

Een leven lang vitaal voor de klas. Wie wil dat niet als je werkzaam bent in het primair of voortgezet onderwijs? Voor de klas staan is een baan waarin leraren waarde toevoegen aan de gemeenschap, aan de leerlingen en hun ouders. Als leraar dragen zij bij aan de ontwikkeling van leerlingen. Deze kern van het onderwijs maakt dat leraren van betekenis zijn. Het leraarschap biedt de mogelijkheid om talent optimaal in te zetten, om op de juiste plek zitten, een leven lang te leren en werkgeluk te vinden. Een leven lang vitaal voor de klas vraagt erom dat men duurzaam inzetbaar bent én blijft. Duurzame inzetbaarheid gaat over gezond en productief aan het werk kunnen, willen en mogen zijn en het plezier in het werk te houden. Nu én in de toekomst.

Dit boek gaat over hoe leerkrachten een leven lang vitaal voor de klas kunnen en willen staan. Omdat het behoud van duurzame inzetbaarheid voor heb van belang is om met plezier aan het werk te zijn, hen van een inkomen te verzekeren en in goede gezondheid de pensioengerechtigde leeftijd te halen. Voor de school is het behoud van duurzame inzetbaarheid van belang om goed onderwijs te verzorgen. Met gezonde, gemotiveerde en vakbewame leerkrachten zijn scholen immers beter in staat beter kwalitatief goed onderwijs te geven. Dit alles terwijl er allerlei zaken spelen en ontwikkelingen zijn die de duurzame inzetbaarheid onder druk zetten. Er is sprake van vergrijzing, werkdruk, passend onderwijs, lerarentekorten, digitalisering, verandering van de inhoud van het vak en nog vele andere ontwikkelingen.
Eén ding is zeker: het onderwijs verandert. Dat zet de duurzame inzetbaarheid van leraren onder druk. En dat terwijl het behoud van duurzame inzetbaarheid van belang is om goed onderwijs te verzorgen. Met gezonde, gemotiveerde en vakbewame leraren zijn scholen beter in staat beter kwalitatief goed onderwijs te geven.

We spreken echter niet over inzetbaarheid, maar over duurzame inzetbaarheid: gezond, productief en met plezier het huidige én toekomstige werk kunnen en willen blijven uitvoeren. Want het gaat niet alleen over het nu, maar vooral over later. Bij duurzame inzetbaarheid kijken we naar de lange termijn. Net zoals bij duurzame energie vraagt duurzame inzetbaarheid om activiteiten voor de toekomst. Het vraagt leerkrachten zuinig om te springen met de eigen schaarse hulpbronnen zoals vakbekwaamheid, gezondheid en motivatie. En het vraagt van werkgevers om dit te faciliteren.

Inhoud
Dit boek richt zich dan ook tot leerkrachten én tot hun leidinggevenden. Het toont het belang van duurzame inzetbaarheid in het onderwijs. Het boek gaat in op hoe duurzame inzetbaarheid kan worden bereikt en welke maatregelen daarbij helpen. Het boek geeft bovendien praktische tips en ideeën om je eigen duurzame inzetbaarheid te versterken.
Dit boek bevat recente wetenschappelijke kennis, gebaseerd op onderzoek naar duurzame inzetbaarheid en al die begrippen die daarmee te maken hebben, zoals vitaliteit, employability, gezondheid, motivatie, bevlogenheid, plezier in het werk en productiviteit. Deze wetenschappelijke kennis is onder meer gebaseerd op het onderzoek van Loyalis met de scan Vitaal in je Werk die nu bij meer dan 4000 werknemers in het po en vo is afgenomen. Het boek geeft niet alleen voorbeelden van maatregelen die je zelf kunt treffen, maar ook maatregelen die de school kan nemen. Deze interventies volgen op logische en begrijpelijke manier uit de beschreven kennis. De daarbij horende voorbeelden uit de praktijk, zowel in het primair als voortgezet onderwijs, zijn helder en duidelijk beschreven en toepasbaar in jouw beroepspraktijk.

Het boek is als volgt opgebouwd: Allereerst wordt in ingegaan op de ontwikkelingen in het po en vo, en hoe deze ontwikkelingen duurzame inzetbaarheid onder druk kunnen zetten. Daarna volgt in een uiteenzetting over wat duurzame inzetbaarheid nu precies inhoudt en wat maakt dat je duurzaam inzetbaar bent én blijft. Vervolgens komt aan de orde hoe duurzame inzetbaarheid kan worden bevorderd. Hierover valt te lezen wat leraren hier zelf voor kunnen doen en wat werkgevers kunnen doen. Een volgend hoofdstuk beschrijft voorbeelden uit de praktijk van maatregelen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Het laatste hoofdstuk eindigt met tips om zelf toe te passen en een beschouwing over wat maakt dat maatregelen succesvol zijn.
Translated title of the contributionA life long working vitally in education: Healthy, productive and with pleasure (remaining) working
Original languageDutch
Place of PublicationHuizen
PublisherPica
Number of pages104
ISBN (Print)9789492525796
Publication statusPublished - Dec 2019

Keywords

  • SUSTAINABLE EMPLOYABILITY
  • EDUCATION
  • INTERVENTION

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A life long working vitally in education: Healthy, productive and with pleasure (remaining) working'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this