Een vakspecifieke kijk op de relatie tussen ervaren docentgedrag en studiemotivatie binnen het HBO Pedagogiek onderwijs

Dorothy Duchatelet*, Vincent Donche

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

69 Downloads (Pure)

Abstract

Een vakspecifieke kijk op de relatie tussen ervaren docentgedrag en studiemotivatie binnen het HBO Pedagogiek onderwijs Dorothy Duchatelet & Vincent Donche Samenvatting: Hoger onderwijs kan door het bevorderen van motivatie bij de student academi-sche prestaties bevorderen en studieuitval voorkomen. Eén van de belangrijkste omgevingsfac-toren die motivatie beïnvloedt, is de relatie docent-student. Om meer inzicht te krijgen in de rol hiervan wordt in deze studie het perspectief van de zelfdeterminatietheorie (ZDT) toegepast. Meer specifiek wordt in kaart gebracht hoe de mate waarin het docentgedrag wordt ervaren als (1) meer of minder autonomie ondersteunend, (2) structuur biedend of (3) betrokken, gerelateerd is aan de studiemotivatie van eerstejaarsstudenten. Door zowel het docentgedrag als de studiemotivatie vakspecifiek te meten wordt de samenhang tussen beide heel specifiek en meer rechtstreeks on-derzocht, dit in tegenstelling tot meer algemene percepties over een docent of studiemotivatie. Binnen een HBO-opleiding pedagogiek vulden 230 studenten een vragenlijst in die peilt naar hun studiemotivatie en hoe zij het docentgedrag ervaren voor het vak pedagogiek. Via meervoudige re-gressieanalyse werden de verbanden van de percepties over het docentgedrag met zowel autono-me motivatie, gecontroleerde motivatie als amotivatie nader onderzocht. De resultaten tonen aan dat binnen het vak pedagogiek vooral de ervaren autonomieondersteuning positief geassocieerd is met de kwaliteit van motivatie voor het studeren van pedagogiek.
Original languageDutch
Pages (from-to)46-61
Number of pages16
JournalTijdschrift voor Hoger Onderwijs
Volume36
Publication statusPublished - 2018
Externally publishedYes

Cite this