Empirisch-juridisch onderzoek in Nederland: Bespiegelingen over de stand van zaken in de rechtswetenschap, het juridisch onderwijs en de rechtspraktijk

Nieke Elbers, Marijke Malsch, Peter van der Laan, Arno Akkermans, Catrien Bijleveld

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Empirical Legal Studies (ELS) is het domein van rechtswetenschappelijk onderzoek waarin empirisch onderzoek wordt gedaan naar de rechtspraktijk en de effecten van het recht (Van Dijck 2011). Er bestaan uiteenlopende benamingen voor en definities van ELS (Blocq & Van der Woude 2017). Kort gezegd beslaat ELS onderzoek naar 1) de assumpties die aan het recht ten grondslag liggen, 2) de wijze waarop het recht wordt toegepast en 3) de effecten van het juridisch systeem, de ‘trias ELSica’ (Bijleveld 2017). ELS houdt uiteraard in dat er een empirisch- wetenschappelijke methode wordt toegepast. Dat kan zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve methode zijn, zolang de informatieverzameling en analyse maar systematisch van aard zijn (Cane & Kritzer 2010). Het is van belang dat informatie op betrouwbare en valide wijze wordt verzameld en op methodologisch goede wijze wordt geanalyseerd (Cane & Kritzer 2010). Casestudy’s, rechtsvergelijking en jurisprudentieonderzoek kunnen dus ook empirisch van aard zijn, mits de data op valide, betrouwbare en systematische wijze worden verzameld en gecodeerd (Antokolskaia 2016).
Original languageDutch
Pages (from-to)30-42
Number of pages13
JournalRecht der Werkelijkheid
Volume2018
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 2018
Externally publishedYes

Cite this