Enkele gedachten naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 9 september 2022: Annotatie bij HR 9 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:117

R.A. Blom, E. Jacobs

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Abstract

Opnieuw moet de Hoge Raad zich buigen over de vergoeding van de kosten van de verzekerde tot vaststelling van de schade. De Hoge Raad oordeelt dat de buitengerechtelijke kosten van de verzekerde, die in dit geval bepaalde declaraties van de advocaat betroffen, in beginsel wel vergoed moeten worden. De kosten hebben betrekking op het vaststellen van de omvang van de schade. De kosten zijn daarvoor voldoende duidelijk. Van artikel 7:959 lid 1 BW mag niet ten nadele van de verzekerde worden afgeweken. In deze bijdrage gaan de auteurs in op het arrest van de Hoge Raad, het karakter van artikel 7:959 lid 1 BW en trekken zij een aantal lessen voor de praktijk uit de overwegingen van de Hoge Raad.
Original languageDutch
JournalNederlands Tijdschrift voor Handelsrecht
Volume2023
Issue number1
Publication statusPublished - 1 Feb 2023

Cite this