Faciliteren van sociaal leren in de lerarenopleiding

Emmy Vrieling, Antoine Van den Beemt

  Research output: Contribution to conferencePaperAcademic

  19 Downloads (Pure)

  Abstract

  De laatste decennia is er in onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek veel aandacht voor sociaal leren van (aanstaande) leraren als een stimulans voor hun professionele ontwikkeling. Bij het nastreven van innovatie in dergelijke lerarengroepen, blijkt faciliteren van belang. In deze studie is onderzocht op welke wijze lerarengroepen gefaciliteerd kunnen worden ter optimalisatie van de professionele ontwikkeling van de groepsleden. Hiervoor is gebruik gemaakt van een eerder ontwikkeld theoretisch kader met 4 dimensies en 11 indicatoren van sociaal leren. Het onderzoek is uitgevoerd in een lerarenopleiding primair onderwijs (pabo) waar groepen van pabodocenten, pabostudenten en leerkrachten primair onderwijs zijn gevolgd gedurende twee jaren in een enkelvoudige en meervoudige casestudie. Data zijn verzameld in de vorm van video/audio-opnames van de werkbijeenkomsten, het beantwoorden van reflectieve vragen, het volgen van de digitale leeromgeving en het uitvoeren van retrospectieve interviews. Op basis van kwalitatieve analyses is op diverse momenten samen met de groepsleden bekeken hoe de sociale configuratie eruit zag, of dit passend was bij de groepsdoelen en welke vervolgstappen wenselijk waren. De in deze studie ontwikkelde interviewleidraad blijkt een bruikbaar kwalitatief instrument in dit faciliteringsproces.
  Original languageDutch
  Publication statusPublished - 4 Feb 2016
  EventCongres voor Lerarenopleiders: Professionaliseren in en door onderzoek - Brussel, Belgium
  Duration: 4 Feb 20165 Feb 2016

  Conference

  ConferenceCongres voor Lerarenopleiders
  Abbreviated titleVelon 2016
  Country/TerritoryBelgium
  CityBrussel
  Period4/02/165/02/16

  Keywords

  • lerarengroepen
  • professionele ontwikkeling
  • sociaal leren

  Cite this