Het auditen van IT-projecten. Verslag van een experiment

Translated title of the contribution: The Audit of IT projects - Report on an experiment

A.L.P. Nuijten*, Gert Van der Pijl

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

14 Downloads (Pure)

Abstract

Dit artikel beschrijft een experiment rond het
gedrag van IT-auditors. Daarbij wordt nagegaan in hoeverre deze
in hun oordeelsvorming over deelaspecten van een hen voorgelegde
casus rekening houden met zachtere aspecten. IT-auditors
blijken onderling sterk te verschillen. Een mogelijke verklarende
variabele voor dergelijke verschillen is het aantal jaren ervaring.
Translated title of the contributionThe Audit of IT projects - Report on an experiment
Original languageDutch
Pages (from-to)453-460
Number of pages8
JournalMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume77
Issue number1
Publication statusPublished - 2003
Externally publishedYes

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The Audit of IT projects - Report on an experiment'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this