Het beeld achter de woorden: : Framing & Informatie-lekkage in projectrapportages

Translated title of the contribution: Hidden perceptions: Framing and Information Leakage in Project Reporting

Nick Benschop, A.L.P. Nuijten, Gert Van der Pijl

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

89 Downloads (Pure)

Abstract

Bestuurders dragen verantwoordelijkheid voor het succes van complexe
IT-projecten, maar zijn afhankelijk van informatie afkomstig van
direct betrokkenen (zoals projectleiders). Dit artikel is gericht op de
‘verborgen’ informatie in de woorden die projectleiders kiezen, wanneer
zij hun project toelichten. In deze verkennende studie wordt het
concept informatielekkage gehanteerd, waarmee wordt bedoeld dat
mensen systematisch kiezen voor andere woorden om een situatie te
beschrijven (framing), afhankelijk van het beeld dat zij van die situatie
hebben. Omdat dit een onbewust proces betreft, kan het herkennen
van framing waardevolle aanknopingspunten geven om projectinformatie
te ontkleuren. In deze studie is het woordgebruik geanalyseerd
van enkele projectleiders. De resultaten geven een duidelijke indicatie
dat er een verband is tussen een positief (negatief) projectbeeld en het
gebruik van positieve (negatieve) framing. Eerdere studies tonen aan
dat het projectbeeld van invloed kan zijn op hoe projectleiders informatie
interpreteren, wat kan leiden tot projectescalatie (de psychologische
‘valkuil’ waarbij men te lang volhardt in een gekozen pad). Door
deze gelekte informatie te benutten, kunnen bestuurders zich een vollediger
beeld van de projectrisico’s vormen en eerder anticiperen op problemen
in projecten.
Translated title of the contributionHidden perceptions: Framing and Information Leakage in Project Reporting
Original languageDutch
Pages (from-to)59-75
Number of pages17
JournalM&O
Volume69
Issue number4
Publication statusPublished - 1 Jul 2015
Externally publishedYes

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Hidden perceptions: Framing and Information Leakage in Project Reporting: Framing & Informatie-lekkage in projectrapportages'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this