Het behoorlijkheidsbeginsel in het gegevensbeschermingsrecht: nieuwe uitleg in bindende besluiten van de EDPB

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Een van de kernbeginselen in het gegevensbeschermingsrecht is het vereiste om persoonsgegevens te verwerken op een wijze die behoorlijk is ten aanzien van betrokkenen. In de praktijk is nog niet altijd duidelijk wat dit precies inhoudt. Meer uitleg is dan ook welkom en die heeft de EDPB recent gegeven. In het kader van onderzoeken naar Facebook, Instagram en WhatsApp heeft de EDPB een drietal bindende besluiten genomen met normuitleg over het behoorlijkheidsbeginsel. Deze normuitleg heeft zij daarna toegepast op de concrete situaties in de onderzoeken om vervolgens te concluderen dat het beginsel is geschonden. Het geeft meer inzicht in de visie van de EDPB ten aanzien van het behoorlijkheidsbeginsel, maar is het ook voldoende om dit beginsel volledig te begrijpen?
Original languageDutch
Pages (from-to)98-103
Number of pages6
JournalPrivacy & Informatie (P&I)
Volume2023
Issue number3
Publication statusPublished - Jun 2023

Cite this