Het bevorderen van zelfgestuurd leren van pabostudenten op de werkplek

  Research output: Contribution to conferencePaperAcademic

  18 Downloads (Pure)

  Abstract

  Er komt steeds meer aandacht voor zelfgestuurd leren (ZGL) als manier om studenten actiever en bewuster te laten leren. Vanuit het beleidskader Opleiden In School hebben 12 docenten van een lerarenopleiding basisonderwijs (pabo), 45 leerkrachten basisonderwijs en 2 onderzoekers samengewerkt aan het verhogen van de mogelijkheden tot ZGL van pabostudenten op de werkplek van 45 opleidingsscholen. Hierbij leerden de pabodocenten en leerkrachten werken met zeven ontwerpprincipes van ZGL en een voor de werkplek ontwikkeld diagnostisch instrument. Gedurende een studiejaar zijn de studenten die stage liepen in opleidingsscholen (experimentele groep, N = 236) vergeleken met de studenten die stage liepen in reguliere stagescholen (controlegroep, N = 149). Hierbij is gebruik gemaakt van een ‘mixed methods design’. Uit de resultaten blijkt dat de aanpak effectief is geweest: de studenten in de experimentele conditie ervoeren significant meer zelfgestuurde leermogelijkheden op de werkplek dan de studenten in de controlegroep. Tevens lieten de studenten in de experimentele groep significant meer zelfvertrouwen zien dan de studenten in de controlegroep. De eindbeoordelingen van de studenten uit de experimentele en de controlegroep verschilden niet significant van elkaar.
  Original languageDutch
  Publication statusPublished - 22 Dec 2014
  EventDutch Association for Teacher Educators (VELON) 2014 - Zwolle, Netherlands
  Duration: 10 Mar 201411 Mar 2014

  Conference

  ConferenceDutch Association for Teacher Educators (VELON) 2014
  Country/TerritoryNetherlands
  CityZwolle
  Period10/03/1411/03/14

  Keywords

  • zelfgestuurd leren
  • werkplekleren
  • studiemotivatie

  Cite this