Het inhoudelijk-didactisch ontwerp van onderwijs in EML

Kathleen Schlusmans

  Research output: Working paper / PreprintWorking paperAcademic

  30 Downloads (Pure)

  Abstract

  Door het developmentprogramma van het Onderwijstechnologisch Expertisecentrum van de Open Universiteit Nederland is een taal ontwikkeld voor het platformonafhankelijk beschrijven van onderwijs. Deze taal, Educational Modelling Language (EML), voldoet aan de internationale XML-standaard en laat toe om onderwijs zo te beschrijven dat het uitgeleverd kan worden naar verschillende platforms en verschillende media. Het werken met deze taal heeft vergaande implicaties voor de werkprocessen die gevolgd worden bij het ontwikkelen van het onderwijs. De werkprocessen voor het onderwijsontwikkelproces zijn beschreven in Giesbertz e.a. (2001). De auteurs benadrukken bij de beschrijving van de werkprocessen het belang van de ontwerpfase van het onderwijs. Eerst moet precies bepaald worden hoe het onderwijs er inhoudelijk en didactisch gaat uitzien. Pas dan moet men zich gaan bekommeren om het omzetten en beschrijven van onderwijs in EML. Deze handleiding is bedoeld voor inhoudsdeskundigen en onderwijstechnologen, die bezig zijn met het inhoudelijk-didactisch ontwerp van het onderwijs. Voor het maken van een inhoudelijk-didactisch ontwerp is geen specifieke technische kennis van EML vereist, wel is het nodig om bij het ontwerpen van het onderwijs reeds rekening te houden met een aantal uitgangspunten van EML, zodat vertaling van een inhoudelijk-didactisch ontwerp naar een EML-ontwerp vergemakkelijkt wordt. De basis van deze handleiding is reeds gelegd in andere projecten van het developmentprogramma zoals het project didactische scenario's (Manderveld e.a., 1999) en het project 'Nadere uitwerking van het onderwijsconcept' (Giesbertz, e.a., 2000). Verder is gewerkt met verschillende versies van deze handleiding in toepassingsprojecten waarbij onderwijs in EML ontworpen werd. In deze handleiding wordt eerst kort ingegaan op de onderwijskundige uitgangspunten die aan de basis liggen van EML. Daarna worden een aantal begripsomschrijvingen gegeven en wordt het maken van een inhoudelijk-didactisch ontwerp in het kader van het totale onderwijsontwikkelingsproces geplaatst. Daarna wordt een inhoudsopgave voor een inhoudelijk-didactisch ontwerp gegeven en worden alle aspecten hiervan verder uitgewerkt.
  Original languageDutch
  Publication statusPublished - 4 Apr 2001

  Keywords

  • rol
  • leeromgeving
  • didactisch model
  • didactisch scenario
  • EML
  • Educational Modelling Language
  • onderwijseenheid
  • leeractiviteit
  • competentie
  • XML-standaard

  Cite this