Het leren van studenten in leernetwerken faciliteren

Melline Huiskamp, Emmy Vrieling, Iwan Wopereis

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

103 Downloads (Pure)

Abstract

Bij Iselinge Hogeschool (pabo) wordt al enkele jaren gewerkt met het leren in netwerken waaraan basisschoolleerkrachten, pabo-studenten, opleiders en onderzoekers deelnemen. Omdat dit netwerkleren door studenten niet altijd als waardevol wordt ervaren, is onderzocht op welke manier deze vorm van leren voor studenten beter gefaciliteerd kan worden, zodat het voor hen van waarde is. Voor studenten is het van belang dat een van de deelnemers een faciliterende rol op zich neemt en werkt vanuit het ABGAVO-principe: Aansluiten vanaf de eerste bijeenkomst, Bijpraten wanneer een leernetwerk al een aantal jaren bestaat, Groepsdoelen toelichten, Actief betrekken, Verwachtingen uitspreken, Opdracht van de student koppelen aan de doelen van het leernetwerk.
Original languageDutch
Pages (from-to)30-33
JournalOnderwijsInnovatie
Volume19
Issue number3
Publication statusPublished - 1 Sep 2017

Keywords

  • netwerkleren

Cite this