Het nieuwe denkkader van IPBES: hoe de zoektocht naar de waarde van natuur de wetenschappers uit hun hokjes jaagt

S.L.F. Neuteleers*, Glenn Deliège, Sander Jacobs

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

Met het concept ‘Natuurbijdragen’ wordt er een nieuw denkkader naar voren geschoven voor het IPBES, het intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten, ter vervanging van een denkkader rond het concept ‘ecosysteemdiensten’. Dat voorstel leidde tot een fel debat binnen wetenschappelijke kringen. Die felheid suggereert dat er meer aan de hand is dan enkel een reeks van nieuwe concepten. Al van in de begindagen van het IPBES waren er heel wat stemmen die opriepen om een andere weg te volgen dan die van dat andere bekende milieupanel, het IPCC. Natuurbeleid lijkt van een heel andere aard te zijn dan klimaatbeleid: er moet rekening gehouden worden met een veelheid van kennis en waarden. Dit vraagt vervolgens om een heel andere wetenschap, één die breder en inclusiever is dan de klassieke wetenschapsbeoefening, één die fundamenteler interdisciplinair is en bovendien echt openstaat voor zogenaamde lokale kennis. Het nieuwe denkkader van het IPBES kan een belangrijk stap zijn in een dergelijke epistemologische omwenteling.
Original languageDutch
Pages (from-to)66-75
Number of pages10
JournalOikos. Tijdschrift voor sociaal-ecologische verandering
Volume3/2020
Issue number95
Publication statusPublished - Sept 2020

Cite this