Het nieuwe normaal? Een visie op toekomstbestendig hybride werken ten gunste van de werk-privé balans en productiviteit

Angélique O.J. Cramer*, E.M. Beekman, M.L.M. van Hooff, Sabine A.E. Geurts, Debby Beckers

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In dit artikel werd middels een literatuurverkenning onderzocht hoe hybride werkvormen, waarbij werknemers afwisselend substantieel thuiswerken en op kantoor werken, toekomstbestendig gemaakt kunnen worden met het oog op de werk-privébalans en productiviteit. De pre-corona literatuur betreft voornamelijk beperkt thuiswerken (maximaal één dag per week). Dit type thuiswerken blijkt positief samen te hangen met productiviteit. De bevindingen voor de werk-privébalans zijn minder eenduidig. De literatuur over substantieel (minimaal twee dagen per week) thuiswerken levert vooralsnog geen hard bewijs, maar we concluderen voorzichtig dat er geen aanwijzingen zijn voor consistent nadelige effecten op de werk-privébalans.
Tussen substantieel thuiswerken en productiviteit lijkt voornamelijk een positieve relatie te bestaan. Voor substantieel thuiswerken in het kader van hybride werken formuleren wij de volgende aandachtspunten voor werkgevers: (1) het is aan te bevelen een balans te vinden tussen organisatiebeleid dat een raamwerk biedt voor hybride werken en het faciliteren van maatwerk op team- en individueel niveau; (2) faciliteer substantieel thuiswerken wanneer dat praktisch mogelijk is en er behoefte aan is; (3) geef werknemers voldoende autonomie om te kiezen wanneer er wordt thuisgewerkt, maar waarborg tegelijkertijd face-to-facecontact voor teamcohesie en -creativiteit; (4) substantieel thuiswerken vraagt om een adequate thuiswerkplek waar een werknemer geconcentreerd en prettig kan werken.
Original languageDutch
Pages (from-to)219-240
Number of pages22
JournalTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume39
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - Jun 2023

Cite this