Het rendement van combinaties van leren en werken: een review studie

Annemarie Nelen, Cindy Poortman, Andries De Grip, Loek Nieuwenhuis, Paul A. Kirschner

  Research output: Contribution to conferencePaperAcademic

  41 Downloads (Pure)

  Abstract

  Als gevolg van veranderingen in de aard van arbeid door snelle veranderingen op economisch, technologisch en sociaal gebied is de interesse voor werkplekleren in beroepsonderwijs en postinitieel leren sterk toegenomen. Beroepsonderwijs en training creëren ‘menselijk kapitaal’, zodat competentieontwikkeling de productiviteit van werknemers bevordert. Ook zorgt de inrichting van het beroepsonderwijs voor een deel voor de toegang tot de arbeidsmarkt (Van Lieshout, 2008). In de meeste Europese landen dient het beroepsonderwijs daarnaast bij te dragen aan de sociale en culturele ontwikkeling van deelnemers. Omdat veranderende omstandigheden in het werk om ‘een levenlang leren’ vragen, proberen Europese overheden en de OECD deelname hieraan te stimuleren. Van Wieringen & Attwell (1999) stellen dat initieel onderwijs de basis legt voor een leven lang leren. Een studie van Borghans, Golsteyn en De Grip (2006) laat zien dat MBO-gediplomeerden 30% van hun werktijd besteden aan taken waarvan zij kunnen leren. Bovendien heeft ruim 40% in de twee jaar voorafgaand aan de enquête minimaal één formele werkgerelateerde cursus gevolgd. Initieel en postinitieel leren en werken worden verondersteld positieve rendementen te hebben voor werknemers, werkgevers en de samenleving als geheel; ook in het kader van leven lang leren.
  Original languageDutch
  Publication statusPublished - 1 Jun 2010

  Keywords

  • sectorbeleid
  • arbeidsmarkt
  • life long learning
  • working

  Cite this