Het seksverslavingsmodel van hyperseksualiteit getoetst: essentiële kenmerken en hun samenhang met hulpbehoefte

Piet van Tuijl, Aerjen Tamminga, Gert-Jan Meerkerk, P. Verboon, R. Leontjevas, J.J.D.M. van Lankveld

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

101 Downloads (Pure)

Abstract

In de huidige studie is het seksverslavingsmodel van hyperseksualiteit als uitgangspunt genomen om de associaties te onderzoeken tussen de generieke kenmerken van verslaving en de hulpbehoefte bij problemen met hyperseksualiteit. We richtten ons daarbij vooral op de verslavingskenmerken Tolerantie (steeds meer seks willen) en Ontwenning (onrust na stoppen van het seksuele gedrag) die zelden zijn onderzocht in de context van seksverslaving. Daarnaast onderzochten we ook de associaties tussen Orgasmefrequentie en problemen met hyperseksualiteit; met betrekking tot deze associaties laat eerder onderzoek tegenstrijdige resultaten zien. Op basis van de aan ons beschikbaar gestelde data van 33.160 volledig ingevulde online zelftests is een exploratieve multinomiale regressieanalyse uitgevoerd waarbij onderzocht werd welke verslavingskenmerken de hulpbehoefte voor seksverslaving typeren. De afhankelijke variabele van de analyse was Hulpbehoefte, bestaande uit drie categorieën: 1) geen hulpbehoefte; 2) wil hulp; en 3) heeft hulp. In tegenstelling tot wat het seksverslavingsmodel voorspelt, wezen het ervaren van Tolerantie en het hebben van een hogere Orgasmefrequentie juist op minder behoefte aan hulp. Wel in overeenstemming met het seksverslavingsmodel was dat, naarmate men meer Ontwenning ervoer, de kans groter was dat dat men hulp had of wilde. De uitkomsten van de huidige exploratieve studie laten zien dat Ontwenning een belangrijke indicator kan zijn van seksverslaving, iets wat in vervolgonderzoek nader onderzocht dient te worden. Theoretische implicaties van de resultaten voor het seksverslavingsmodel en suggesties voor vervolgonderzoek worden besproken.
Original languageDutch
Article number845
JournalTijdschrift voor Seksuologie
Volume43
Issue number4
Publication statusPublished - 2019

Cite this