Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen

Iwan Wopereis, Peter Sloep

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  13 Downloads (Pure)

  Abstract

  Het zelf vastleggen en verspreiden van persoonlijke informatie via internet, ofwel ‘personal webpublishing’, is momenteel populair. Met name het gebruik van weblogs om kennis en inzichten te delen en te reflecteren op eigen en andermans handelen groeit gestaag. Als ‘cognitive tool’ voor informeel leren heeft de weblog zijn waarde bewezen. Ook in formele settings (lees: onderwijs en training) wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van weblogs. De vraag is of weblogs ook binnen de formele onderwijscontext waardevol zijn en een bijdrage kunnen leveren aan effectief, efficiënt en/of motivationeel leren. Dit essay richt zich op deze vraag en zoomt daarbij in op het gebruik van weblogs als reflectie-instrument. Hierbij ligt de focus op reflectie op werkplekleren binnen het domein van de lerarenopleidingen.
  Original languageDutch
  JournalTe verkrijgen via http://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken/rendement/hetweblog
  Publication statusPublished - 3 Nov 2009

  Keywords

  • weblog
  • blog
  • reflectie
  • lerarenopleiding
  • teaching
  • teacher education
  • reflection

  Cite this