Hoe wordt toegang tot het recht gewaarborgd?

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Abstract

De rechtsstaat (of de 'rule of law') is een belangrijk begrip in het recht, de politiek en de maatschappij. Zo staat de rechtsstaat centraal in bijvoorbeeld de discussies rond de hervormingen op de rechtsbijstand, de situatie in Polen en Hongarije en ook de Covid-19 maatregelen. In al deze discussies rijst de vraag of de rechtsstaat in gevaar komt. Ook rechtenstudenten krijgen al vroeg te maken met de rechtsstaat als leerstuk. Zo leren studenten dat de rechtsstaat bestaat uit het legaliteitsbeginsel, de machtenscheiding, grondrechten en de onpartijdige en onafhankelijke rechtspraak. Dit lijkt overzichtelijk, maar in de praktijk is er veel discussie over wat ‘de rechtsstaat’ is en waaruit deze bestaat. Pas als duidelijk is wat de rechtsstaat is en uit welke elementen de rechtsstaat bestaat kan een oordeel worden gegeven over of, en hoe, de rechtsstaat wordt geschonden. Welke opvattingen zijn er over de rechtsstaat? Welke rol speelt toegang tot het recht in deze opvattingen? En hoe wordt toegang tot het recht gewaarborgd?
Original languageDutch
Place of PublicationHeerlen
PublisherOpen Universiteit
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 6 Jul 2020

Cite this