Hof Den Bosch, 19 april 2016, Zaaknr. 200.167.720_01, ECLI:NL:GHSHE:2016:1515: Kwalitatief lidmaatschap van een vereniging naast de VvE

M.C.E. van der Vleuten

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Abstract

Volgens artikel 5:112 lid 3 BW kan in de akte van splitsing in appartementsrechten aan het lidmaatschap van de vereniging van eigenaars (VvE) een kwalitatief lidmaatschap van een andere vereniging of coöperatie worden verbonden. Op 19 april 2016 zijn over dit onderwerp drie uitspraken
gedaan in vervolg op evenzoveel vonnissen van de kantonrechter in oktober 2014 inzake Serviceflat ‘De Middelburcht’ in Middelburg. Bij eerste lezing lijkt het te gaan om de vraag of bij omzetting van coöperatie naar vereniging het verplichte kwalitatief lidmaatschap in stand blijft, maar aan de beoordeling daaraan komt het Hof niet toe. In deze uitspraken komt de vraag aan de orde of t (indien relevant) in een akte van splitsing expliciet moet worden vermeld van
welke coöperatie of vereniging in de zin van Boek 2 BW het lidmaatschap verplicht is, en dat in die akte van splitsing specifiek wordt omschreven welke belangen die coöperatie of vereniging behartigt.
Original languageDutch
Article number106
Pages (from-to)692-698
Number of pages7
JournalTijdschrift voor Bouwrecht
Publication statusPublished - Jul 2016

Keywords

  • appartementsrecht
  • VvE
  • kwalitatief lidmaatschap

Cite this