HR 4 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:815, NJ 2021/244 m.nt. M.L. Hendrikse Verzekeringsrecht. Dekking brandschade gestolen auto ondanks ontbreken dekking voor aan brandschade voorafgegane diefstal?; uitleg polis; causaal verband tussen gedekte gebeurtenis en schade; gelding ‘dominant cause’-leer?

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Cite this