HvJ EU 21 juli 2016, ECLI:EU:C:2016:583, Gst. 2016/171 m.nt. S.D.P. Kole Uitleg en toepassing van verschillende onderdelen van artikel 6 Habitatrichtlijn, passende beoordeling en het onderscheid tussen mitigerende en compenserende maatregelen.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Cite this