HvJEU 2 maart 2023, ECLI:EU:C:2023:145, m.nt. L.C. Drechsler Privacy. Persoonsgegevens die voor belastingdoeleinden zijn verzameld, kunnen in civiele procedures rechtmatig worden gebruikt zonder de Algemene verordening gegevensbescherming te schenden.

Research output: Contribution to journalCase noteAcademic

Cite this