Informatieproblemen oplossen geïntegreerd in het curriculum: Een pilot binnen een Lerarenopleiding Nederlands

Saskia Brand-Gruwel*, Iwan Wopereis, Sybilla Poortman-Cremers

*Corresponding author for this work

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  82 Downloads (Pure)

  Abstract

  Het oplossen van informatieproblemen, waarbij studenten zelf informatie moeten zoeken, beoordelen en verwerken, is een complexe vaardigheid waarin instructie dient te worden gegeven. Deze instructie kan het best worden ingebed in bestaand onderwijs. In deze studie is in een samenwerkingsverband van het Onderwijstechnologisch Expertisecentrum van de Open Universiteit Nederland en de tweedegraads lerarenopleiding Nederlands van de Fontys Lerarenopleiding Sittard binnen een deel van het opleidingscurriculum instructie in de vaardigheid ‘Informatieproblemen oplossen’ geïntegreerd. Het nieuwe deelcurriculum is ontwikkeld volgens het viercomponenten instructieontwerpmodel (4C/ID-model). Het doel van het project was na te gaan in hoeverre het 4C/ID-model handvatten kan bieden voor de integratie van de vaardigheid in het curriculum. Uit de evaluatie blijkt dat het model bruikbaar is en dat het resulteert in effectief onderwijs.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)88-104
  Number of pages17
  JournalTijdschrift voor Hoger Onderwijs
  Volume2
  Issue number23
  Publication statusPublished - 2005

  Cite this