Informatieproblemen oplossen geïntegreerd in het curriculum: Een pilot binnen een Lerarenopleiding Nederlands

Saskia Brand-Gruwel*, Iwan Wopereis, Sybilla Poortman-Cremers

*Corresponding author for this work

    Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

    88 Downloads (Pure)

    Fingerprint

    Dive into the research topics of 'Informatieproblemen oplossen geïntegreerd in het curriculum: Een pilot binnen een Lerarenopleiding Nederlands'. Together they form a unique fingerprint.