Inleiding – De veilige stad als collectief doel

Translated title of the contribution: Introduction - The safe city as a collective goal

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Abstract

Elke stad heeft het moeilijk. Er zijn klachten over hufterigheid, criminaliteit, huisvesting, onwettige migratie en radicalisering. Juist omdat positie van de nationale staat wordt gerelativeerd door internationaal en Europees recht, neemt het belang van het lokale niveau toe. Zo dicht mogelijk bij de burgers, dat is het streven. Om aandacht te trekken zal een eventuele terroristische aanslag waarschijnlijk plaatsvinden in de stad. Hoe kan dat worden voorkomen? Hoe kan de stad veilig worden? Wat is effectiever, preventief of reactief optreden? Welke keuzes moeten er worden gemaakt, rekening houdend met de mensenrechten waaronder het recht op veiligheid?
Met dergelijke vragen raken we de kern van dit boek: wat moeten we verstaan onder de veilige stad? Vanuit juridische, criminologische, historische en culturele visies, geven de auteurs antwoorden op brandende vragen van vandaag. Uit het boek blijkt dat het de burgemeester is die de verantwoordelijkheid draagt en de regie moet nemen, ook als de keuzevrijheid beperkt lijkt. Nederland heeft een inspirerende traditie als het gaat om burgerschap en het bestuur van de stad. Hoewel de stadspoorten hun functie hebben verloren, wordt steeds meer mogelijk met digitale veiligheid. Ook dat is niet zonder risico’s. Hoe kunnen bestuur en burgers weer samen verantwoordelijkheid nemen voor de veilige stad?
Translated title of the contributionIntroduction - The safe city as a collective goal
Original languageDutch
Title of host publicationDe veilige stad als collectief doel
EditorsEmile W. Kolthoff, Jan Willem Sap
Place of PublicationNijmegen
PublisherArs Aequi Libri
Chapter1
Number of pages12
Edition1
ISBN (Print)9789492766687
Publication statusPublished - 8 May 2019

Cite this