Instructiegedrag van wiskundedocenten

Welko Tomic

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  25 Downloads (Pure)

  Abstract

  In dit artikel beschrijven we ons onderzoek naar geselecteerde veranderbare docentgedragingen waargenomen tijdens wiskundelessen. Het onderzoek is verricht onder 50 wiskundedocenten die les gaven in tweede klassen vwo/havo en die verbonden waren aan 17 aselect getrokken scholen. Voor registratie van docentgedragingen is de methode van systematische observatie gebruikt. Uit de resultaten blijkt dat nagenoeg alle interacties plaatsvinden tijdens het frontaal lesgeven. Het initiatief tot interacties is grotendeels afkomstig van de docent die een dominerende rol speelt in de onderwijsleersituatie. De docent communiceert doorgaans met de hele groep. De meeste roostertijd wordt besteed aan presentatie en uitleg van de leerstof. Docenten stellen overwegend vragen van een lagere orde, dat zijn vragen waarbij een beroep wordt gedaan op herinnering en herkenning van informatie. Leerlingen worden in de gelegenheid gesteld de vragen te beantwoorden. Er wordt meer positieve dan negatieve feedback gegeven. Het straffen van leerlingen voor een verkeerd gegeven antwoord komt niet voor. Er komen relatief veel niet leertaakgerichte interacties voor.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)251-264
  JournalTijdschrift voor Onderwijsresearch
  Volume17
  Issue number6
  Publication statusPublished - 1987

  Keywords

  • veranderbaar leraarsgedrag, observatie, wiskunde, middelbare school

  Cite this