Leren van leraren op de werkplek: moeten we dit verplicht organiseren?

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  46 Downloads (Pure)

  Abstract

  De professionele ontwikkeling van leraren staat in Nederland en wereldwijd steeds nadrukkelijker in de belangstelling. Leraren worden geconfronteerd met veranderende eisen door uitbreidende kennisdomeinen zoals op het gebied van ICT, gevarieerdere studenten- en leerlingenpopulaties, nieuwe verantwoordelijkheden, en hogere sociale verwachtingen van scholen. Overheden richten zich tot nu toe, als het gaat om de professionele ontwikkeling van leraren, voornamelijk op het laten volgen van een cursus door leraren. Het is gemakkelijk om leraren op cursus te sturen. Het effect hiervan blijkt echter vaak maar gering te zijn. Hoewel een goede vooropleiding als randvoorwaarde essentieel is voor leraren, zijn er op de werkplek nog zoveel andere mogelijkheden om te leren waar veel partijen zoals de overheid, schooldirecties, en leraren misschien in eerste instantie niet aan denken. Een belangrijke vraag hierbij is hoe we de professionele ontwikkeling van leraren op de werkplek kunnen stimuleren. Moeten we dit misschien zelfs verplicht organiseren? Om deze vragen te beantwoorden ben ik in mijn promotieonderzoek uitgegaan van een organisatie- en taakperspectief, waar nog maar beperkt onderzoek naar is gedaan. Relevante organisatie- en taakfactoren in dit kader zijn ‘Job Resources’; oftewel werkgerelateerde hulpbronnen (zoals een stimulerend leerklimaat) en ‘Job Demands’; vrij vertaald gaat het hier om taakeisen (zoals werkdruk).
  Original languageDutch
  Pages (from-to)28-29
  Number of pages2
  JournalMESO magazine
  Volume187
  Publication statusPublished - 2012

  Keywords

  • Professionele ontwikkeling
  • Leraren
  • Taakeisen
  • Hulpbronnen

  Cite this