Microplastics in de Belgische Noordzee: Een sluipend gevaar voor de mariene fauna en ecosystemen?

Nils Schnitzler*, F.G.A.J. Van Belleghem, A.J. Löhr

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlePopular

177 Downloads (Pure)

Abstract

De plasticvervuiling van de oceanen wordt door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties aangestipt als een van de meest urgente milieuproblemen. In 340 originele publicaties wordt melding gemaakt van 693 mariene soorten die op een of andere manier in aanraking zijn gekomen met zeeafval. 92% van de aanrakingen van individuele organismen met dit zeeafval waren aanrakingen met plastic. 17% van deze soorten staat op de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten aangemerkt als bijna bedreigd, kwetsbaar, bedreigd of ernstig bedreigd. Beelden van zeehonden die verstrengeld zijn geraakt in plastic zijn bekend, ook het opeten van plastic door zeevogels. Hierbij gaat het voornamelijk om macroplastics: grote stukken plastic, zoals stukken van visnetten, vislijnen, zakken of flessen. Sinds 2004 tonen wetenschappers echter een verhoogde belangstelling voor de problematiek van de aanwezigheid van microplastics in de oceanen. Maar: wat zijn microplastics precies? En vooral: wat is de impact ervan op de fauna en ecosystemen van de Belgische Noordzee?
Original languageDutch
Pages (from-to)67-73
Number of pages7
JournalNatuur.focus
Volume15
Issue number2
Publication statusPublished - Jun 2016

Cite this