Motivation and achievement in problem-based learning: The role of of interest, tutors, and self-directed study

L. Wijnia*

*Corresponding author for this work

Research output: ThesisDoctoral ThesisThesis 5: fully external

24 Downloads (Pure)

Abstract

Het hoofddoel van dit proefschrift, namelijk meer inzicht krijgen in motivatie en prestatie binnen probleemgestuurd onderwijs (PGO), is verder opgedeeld in drie separate doelen. Het eerste doel was om een beeld krijgen van de mogelijke verschillen in motivatie en zelfgestuurd leren tussen PGO studenten en studenten van college-gestuurde leeromgevingen. Een tweede doel was om meer inzicht
te krijgen in de verschillende factoren die invloed hebben op motivatie en prestatie binnen PGO. Tot slot zijn voorspellers van studiesucces en -prestaties binnen PGO onderzocht.
Original languageEnglish
QualificationPhD
Awarding Institution
  • Erasmus University Rotterdam
Supervisors/Advisors
  • Loyens, Sofie M. M., Supervisor, External person
  • Derous, Eva, Supervisor, External person
  • Schmidt, Henk, Supervisor, External person
Award date14 Nov 2014
Place of PublicationRotterdam
Publisher
Print ISBNs978-94-6169-560-4
Publication statusPublished - 2014
Externally publishedYes

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Motivation and achievement in problem-based learning: The role of of interest, tutors, and self-directed study'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this