Motiverend lesgeven in het hoger onderwijs

Translated title of the contribution: Motivating teaching in higher education

Martijn J. M. Leenknecht*, L. Wijnia, Remy Rikers, Sofie Loyens

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

809 Downloads (Pure)

Abstract

In het Hoger Onderwijs verwachten we van studenten dat ze hun eigen leerproces kunnen aansturen en vanuit zichzelf gemotiveerd zijn om te studeren. Met andere woorden, we verwachten autonome motivatie van studenten. Zowel in theorie als praktijk blijft het een belangrijk vraagstuk hoe deze autonome motivatie kan worden gestimuleerd. Met een serie van vijf onderzoeken wilden we een bijdrage leveren aan [1] de toepassing van motivatieprincipes in het hoger onderwijs en [2] de theorievorming, specifiek in de context van het hoger onderwijs. We hebben steeds motiverend lesgeven onderzocht vanuit het perspectief van de student met behulp van vragenlijsten in beschrijvend en scenario-onderzoek. Resultaten onderstreepten het belang van motiverend lesgeven voor motivatie en prestatie van studenten in het hoger onderwijs. Vanuit het perspectief van de student kunnen drie motiverende docentbenaderingen worden onderscheiden: autonomie ondersteuning, structuur, en betrokkenheid. We vonden dat percepties van studenten over een docent worden opgebouwd uit de ervaren toepassing van deze benaderingen (docentgedrag), de aard van de docentbenadering in algemene zin (ondersteunend of ondermijnend) en de context van de opleiding en het instituut (denk aan het docententeam en staf). Hieruit kunnen we concluderen dat consequent toepassen belangrijker is, dan in iedere situatie alle benaderingen toe te passen.
Translated title of the contributionMotivating teaching in higher education
Original languageDutch
Article number637
Pages (from-to)5- 22
Number of pages18
JournalTijdschrift voor Hoger Onderwijs
Volume39
Issue number3/4
Publication statusPublished - 30 Dec 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Motivating teaching in higher education'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this