Motiverende gespreksvoering als hefboom voor re-integratiegesprekken tijdens arbeidsongeschiktheid

I. Rymenans, Charlotte Vanovenberghe, E.M.A. Lauwerier, Marc Du Bois, Anja Van den Broeck

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Abstract

Aan de hand van twee studies onderzochten we de meerwaarde van motiverende gespreks voering bij re-integratie, en exploreerden we hoe, voor wie en onder welke omstandigheden het werkt. Een eerste gerandomiseerde pilootstudie includeerde 265 arbeidsongeschikte verzekerden en vergeleek een controlegroep (met de standaard consultvoering) met een interventiegroep. De interventie bestond uit een consult waarin een paramedicus van de mutualiteit motiverende gespreksvoering toepaste. Vlak voor het consult, één week erna en drie maanden erna kregen de participanten een vragenlijst die peilde naar onderliggende psychologische factoren, bijvoorbeeld hun motivatie en psychologische basisbehoeften ten aanzien van werk, hun levenskwaliteit en werkvermogen. Gegevens over eventuele werkhervatting en terugval in arbeidsongeschiktheid werden opgevolgd tot twaalf maanden na aanvang van de ziekteperiode via de databank van de mutualiteit. In een tweede studie werden achttien participanten (met lage rugpijn of medisch onverklaarde symptomen) geïnterviewd over wat ze positief en nuttig vonden aan het consult op basis van motiverende gespreksvoering en waarom.
Original languageDutch
Pages (from-to)160-168
Number of pages9
JournalOver.Werk
Volume33
Issue number2
Publication statusPublished - 2023

Cite this